پروژه ها > پروژه های در دست اجرا
جستجو در کل پروژه ها:

 
1   2   3   4   5   6   7  

احداث تونلهای آب و راه و کمپ مسکونی سد پارسیان
 
کارفرما: شرکت توسعه منابع آب نیروی ایران تاریخ شروع پروژه : 1391/7/1
مشاور: مهندسین مشاور لار محل اجرا: نورآباد استان فارس
آزادراه قائم شهر- ساری
 
محل اجرا: استان مازندران -ساری
کنار گذر ساحلی رامسر
 
کارفرما: مجری طرح کنار گذر ساحلی رامسر تاریخ شروع پروژه : 1391/2/11
مشاور: سازه پردازی ایران
پروژه آزاد راه اصفهان – شیراز
 
محل اجرا: اصفهان – شیراز
پروژه موج شکن های چند منظوره
 
کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی
مشاور: سازه پردازی ایران محل اجرا: سواحل دریای عمان

1   2   3   4   5   6   7  

 

All rights reserved by Omran Iran.
Powered by Isirain Institute.